neiye11

vijesti

Svojstva hidroksietil celuloze

Hidroksietil celuloza

To je nejonski polimer rastvorljiv u vodi, bele ili blago žute boje, lako tečeg praha, bez mirisa i ukusa, rastvorljiv i u hladnoj i u toploj vodi, a brzina rastvaranja raste sa porastom temperature.Nerastvorljiv u organskim rastvaračima.

Svojstva hidroksietil celuloze:

1. HEO je rastvorljiv u toploj ili hladnoj vodi, i ne taloži se na visokoj temperaturi ili ključanju, tako da ima širok raspon karakteristika rastvorljivosti i viskoznosti, kao i netermalno geliranje.

2. Sam nejonski može koegzistirati sa širokim spektrom drugih vodotopivih polimera, surfaktanata i soli, i odličan je koloidni zgušnjivač za otopine elektrolita visoke koncentracije.

3. Kapacitet zadržavanja vode je dvostruko veći od metil celuloze i ima bolju regulaciju protoka.

4. U poređenju sa priznatom metil celulozom i hidroksipropil metil celulozom, sposobnost disperzije HEC-a je najgora, ali je zaštitna koloidna sposobnost najjača.


Vrijeme objave: 20.10.2022